Sherborn
Ann Holgate  b. c 1828
Sheridan
Caroline Elizabeth Sarah  b. 22 Mar 1808, d. 15 Jun 1877
Thomas  b. 1775, d. 12 Sep 1817
Sherlock
J Lee  b. c 1885, d. b 1935
Lucy  b. 1 Mar 1867